Posts Tagged ‘โรคอ้วน’

โรคที่พบบ่อยในคนอ้วน

ภายในเรือนร่างที่ฉาบทาด้วยความอุดมสมบูรณ์ ตามความคิดผู้ที่ไม่รู้ แต่โรคผู้มีอันจะกินนี้ มักจะรวบรวมพรรคพวกไว้มากมาย ล้วนแต่โรคเด็ดๆ ทั้งนั้น

อุจจาระกลิ่นแรง ส่งสัญญาณเสี่ยง โรคอ้วน เบาหวาน

โฆษก สธ. เผยผลการวิจัยพฤติกรรม การกินผักผลไม้ของคนไทย ล่าสุดอยู่ในเกณฑ์น่าห่วงมาก ทั้งผู้ชายผู้หญิง มีคนกินผักผลไม้ได้ตามเกณฑ์ คือวันละ 4 ขีด หรือ 5-6 ทัพพี เพียงร้อยละ 21 เท่านั้น เป็นสาเหตุให้ น้ำหนักตัวคนไทยพุ่งกระฉูด พบในผู้หญิงร้อยละ 34 ส่วนผู้ชายร้อยละ 23 แนะสัญญาณภัยอันตรายเบื้องต้นง่ายๆ ให้สังเกตจากกลิ่นอุจจาระ หากมีกลิ่นแรง ถ่ายยาก แสดงว่ากินผักผลไม้ยังไม่พอ เสี่ยงโรคอ้วน เบาหวานเยือน