Posts Tagged ‘อุจจาระกลิ่นแรง’

อุจจาระกลิ่นแรง ส่งสัญญาณเสี่ยง โรคอ้วน เบาหวาน

โฆษก สธ. เผยผลการวิจัยพฤติกรรม การกินผักผลไม้ของคนไทย ล่าสุดอยู่ในเกณฑ์น่าห่วงมาก ทั้งผู้ชายผู้หญิง มีคนกินผักผลไม้ได้ตามเกณฑ์ คือวันละ 4 ขีด หรือ 5-6 ทัพพี เพียงร้อยละ 21 เท่านั้น เป็นสาเหตุให้ น้ำหนักตัวคนไทยพุ่งกระฉูด พบในผู้หญิงร้อยละ 34 ส่วนผู้ชายร้อยละ 23 แนะสัญญาณภัยอันตรายเบื้องต้นง่ายๆ ให้สังเกตจากกลิ่นอุจจาระ หากมีกลิ่นแรง ถ่ายยาก แสดงว่ากินผักผลไม้ยังไม่พอ เสี่ยงโรคอ้วน เบาหวานเยือน