Archive for the ‘สุขภาพร่างกาย’ category

5 วิธีการรับมือกับผู้สูงอายุและสิ่งที่ควรระวังในการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดเจน ในฐานะผู้ดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือคนในครอบครัวจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพฤติกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงสิ่งที่ควรระวังในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เราจึงมี 5 วิธีการรับมือกับผู้สูงอายุและสิ่งที่ควรระวังในการดูแลผู้สูงอายุมาฝากกันค่ะ 1. อาหารและน้ำหนัก หัวใจของการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักเกินเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพได้เป็นอย่างมาก โดย เรื่องโภชนาการจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ลดพลังงานในอาหารลง 5% ต่อทุก 10 ปี ของอายุที่เพิ่มขึ้น จนถึงอายุ 59 ปี และในช่วงอายุ 60 – 69 ปี ให้ลดพลังงานลง 10% และเมื่ออายุ 70 ปี ควรลดลง 20% เพื่อให้ผู้สูงอายุมีน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนั้นเราจึงต้องเลือกเมนูอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและปรุงอาหารด้วยรสชาติที่เหมาะสมไม่มีรสจัดจนเกินไป สำนักโภชนาการ กรมอนามัยได้แนะนำให้แบ่งสัดส่วนอาหารในแต่ละมื้อออกเป็น 4 ส่วนตามสัดส่วน 2:1:1 ได้แก่ 2 ส่วน เป็นเมนูที่มีผักหรือใยอาหารเป็นส่วนประกอบหลัก เพื่อเสริมด้วยวิตามินหรือแร่ธาตุ เช่น ผักลวก ผักต้ม ผลไม้ 1 ส่วน เป็นเมนูที่ทำจากเนื้อสัตว์ เพื่อเสริมโปรตีนให้กับร่างกาย […]