Posts Tagged ‘จิตวิญญาณ’

การสร้างความสุขกาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ

บอกร่างกายตัวเองว่า ? ฉันจะไม่ทำอะไรเกินกำลังที่ร่างกายจะรับได้ ? ฉันจะถนอมร่างกาย ให้แข็งแรงมีสุขภาพดี ไม่ทำร้าย ด้วยการเอาพิษภัยต่างๆ มาใส่ตัว